logologo 
logo Kontakt
DOMOV spacer ZDRUŽENJE spacer UNIFORMA
IN
OPREMA
spacer POGOJI
ZA
REDARJE
spacer ZAPISNIKI SEJ UO
IN
OBČNIH ZBOROV
spacer GALERIJA spacer POVEZAVE
ZDRUŽENJE
 
Naslov:

Združenje občinskih redarjev Slovenije (ZORS)
                            Ulica Padlih borcev 2, 5220 Tolmin 
davčna  št.                           21424632,
trans. račun :             št. SI56 1915 5501 1254 524
Telefon:                         gsm. 041 791 842
E-meil:                              zors@tolmin.si

Predsednik društva: 
                                         Dušan Bezjak - Tolmin

Člani upravnega odbora:
                                       Vahter Damjan - Vojnik
                                       Denis Udovič - Izola
                                       Marjan Blatnik - Kočevje
                                       Jaka Prijol - Ljutomer
                                       Denis Gjerek - Murska Sobota
                                       Marjetka Prelog Čepe - Ljutomer

Člani nadzornega odbora:
 Predsednica :     Mateja Novak - Idrija
                         Simon Copot - Ljutomer
                         Horvat Anton, Murska Sobota
 

Člani častnega razsodišča:
 Predsednik :   Andrej Čelik - Kranj
                      Damir Volarič - Rogaška Slatina
                      Zdenko Čahuk - Mursaka Sobota


DELOVNO PODROČJE OBČINSKEGA REDARSTVA
del_podrocje Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.

V okviru in v skladu s preadpisi iz prejšnjega odstavka in z občinskim programom varnosti iz 6. Člena tega zakona skrbi občinsko redarstvo za javno varnost in javni red na območju občine in je pristojno:
 
    - nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
    - varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij.
 
15 letnica ZORS-a   POOBLASTILA
Dne 30. maja 2000 je bil v Bohinju ustanovni zbor Združenja Občinskih redarjev Slovenije, Uradno je bilo registrirano dne 28. julija 2000 na UE Radovljica. Združenje občinskih redarjev Slovenije v čast tega ljubileja ob 15-letnici delovanja prireja seminar in slovesnost 18. junija 2015 v Brezjah pri Zrečah. K sodelovanju smo povabili subjekte, ki so pomemben del za delo redarstev in sicer: Cestel d.o.o., Sg Biro d.o.o., Inpores d.o.o. ter predstavnike Policijske akademije. Kot uvod v prireditev bo Skupščina združenja občinskih redarjev Slovenije, kjer se bo odvil tudi slavnostni del in sicer podelitev ZAHVAL in PRIZNANJ zaslužnim članom, ki so orali ledino in dali zelo pomemben pečat tej 15 letnici. V nadaljevanju se bodo zvrstila predavanja povabljenih podjetij (na temo tehtanja tovornih vozil, spletne aplikacije varne šolske poti, meritve hitrosti v cestnem prometu) in policijske akademije. Kot zaključek pa bo sledilo druženje udeležencev in gostov ob slavnostnem kosilu. Vabljeni, da se nam pridružite. Vse informacije na elektronskem naslovu: zors@tolmin.si.   Za doseganje varnosti in miru imamo na voljo različna pooblastila katera so navedena v spodnjih točkah.

arrow Opozorila
arrow Ustna odredba
arrow Ugotavljanje istovetnosti
arrow Varnostni pregled oseb
arrow Zaseg predmetov
arrow Zadrževanje storilca prekrška
arrow Uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca
 
 
SEJE
ZBORI
 


footer 2012/2013


Ulica Padlih borcev 2,
5220 Tolmin,
tel.: 041 791 842,
epošta: zors@tolmin.si